HLHF:s arkiv. Ny hemsida på hlhf.se

3 04 2019

Hej! Husarö Lotsmuseum och HembygdsFörening, HLHF, har sedan 18 februari 2019 bytt hemsida. Välkomna till hlhf.se!

Denna sida kommer att finnas kvar som arkiv. Här kan ni läsa inlägg från starten av hemsidan 2010. Bara att skrolla ner och se massor av aktiviteter och fina bilder.

MVH Ann Stieberth/hlhf

 

IMG_5957

Foto från instagram: @isle_of_husaro

 

Årsmötesprotokoll 2018

29 04 2018

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I HUSARÖ LOTSMUSEUM OCH HEMBYGDSFÖRENING, HLHF, LÖRDAGEN DEN 12 MAJ 2018 KL.14.00 I BYSTUGAN, HUSARÖ

Närvarande: Enligt närvarolista (bilaga 1)

Louise Stieberth, fysioterapeut inom beteendemedicin och utbildad i medveten andning, medicinsk yoga och lymfmassage, inledde årsmötet med ett mycket uppskattat föredrag om människan ur ett psykofysiologiskt perspektiv – vår fysiologi och dess samband med vissa psykiska processer som stress. Vad stressar kroppen? Vikten av en återhämtande livsstil

.download-1

Ämnet väckte en hel del frågor och tankar som Louise besvarade på ett mycket professionellt sätt.

Mötet fortsatte därefter enligt dagordningen.

1.Årsmötets öppnande. Torbjörn Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3.Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

4.Val av ordförande för årsmötet. Torbjörn Karlsson valdes.

5.Val av sekreterare för årsmötet. Margareta Modin valdes.

6.Val av justerare tillika rösträknare. Siv Stjernborg och Håkan Lindqvist valdes.

7.Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 2). Torbjörn Karlsson gick igenom årsredovisningen. Ett förtydligande gjordes, att medlemsavgiften är 150:- per familj.

Föreningens medlemsantal uppgår för närvarande till 60 medlemmar.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

8.Föredragning av revisionsberättelsen (bilaga 3). Nilas Österman föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen vilken lades till handlingarna.

9.Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 4). Ulla gick igenom resultat- och balansräkningen. Ulla informerade att Torbjörn Modin lagt ner mycket arbete på att söka och erhålla bidrag från kommunen. Bidrag till bygget av båten Gretas uppställningsplats och material till barn- och ungdomsverksamheten är exempel på detta.

Ulla betonade också vikten av att få in nya medlemmar i föreningen. En ökning av medlemsantalet har skett och föreningen jobbar vidare med olika kanaler för att öka medlemsantalet.

Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11.Fastställande av årsavgiften. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

12.Fastställande av budget och verksamhetsplan (bilaga 5 och 6). Ulla föredrog budgeten för 2018 och Torbjörn Karlsson gick igenom verksamhetsplanen för 2018.

Torbjörn Karlsson informerade att Bystugan kommer att renoveras under hösten, bland annat kommer ljuddämpande tak- och väggplattor att sättas upp, dörren till toaletten kommer att sättas igen och en dörr tas upp inifrån salen i bystugan till toaletten. Ett förråd kommer att byggas utanför toaletten.

En storstädning av Bystugan kommer att äga rum den 13 maj.

Ulla uppmanade alla att komma med förslag på utställare till Husarödagen, gärna externa utställare.

Budget och verksamhetsplanen godkändes därefter av mötet.

13a) Val av ordförande, mandattid 1 år.

 • Torbjörn Karlsson valdes.

13b)Val av ledamöter, mandattid 1 år (fyllnadsval).

 • Margareta Modin, omval
 • Ulla Lundh, omval

14.Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Anders Magnusson, nyval
 • Gunilla Hall, omval
 • Fredrik Ihrlén, omval

15.Val av revisorer, mandattid 1 år.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

16.Val av fritidsgruppen, mandattid 1 år.

 • Magnus Fjelkman, omval
 • Joel Gehlin, omval
 • Jenny Gehlin, omval
 • Emma Bachner, omval
 • Stefan Karlsson, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag (bilaga 7).

17.Val av valberedning. Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Jan Bjurström, sammankallande
 • Marie Dunér-Nygren
 • Tina Remell

18.Information om aktiviteter 2018. Redan avklarat under punkt. 12.

19.Övriga frågor. Beslöts att avtacka Monika Österman på ett styrelsemöte vid lämpligt tillfälle.

20.Mötets avslutande. Torbjörn Karlsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Margareta Modin                                                       Torbjörn Karlsson

Sekreterare                                                                  Ordförande

Justeras:

Siv Stjernborg                                                              Håkan Lindqvist

 

Välkommen till en kväll om Algot Niska

10 09 2017

Välkommen till en kväll om Algot Niska – smugglarkungen.
Fredag 15 september 2017 i Bystugan
Thomas Siösteen kommer roendes från Vaxholm
berättar och visar bilder

Vi börjar kl 17.00 med servering av smörgåstårta (lax och räkor) och vin eller öl. Därefter börjar Thomas Siösteen sitt föredrag.
Entre: 20 kr
Smörgåstårta + 1 glas vin eller öl kostar 80 kr. Tårtan räcker till 25 personer. Först till kvarn gäller!
Ingen anmälan.

Varmt välkomna till en trevlig höstkväll i Bystugan!
Husarö Hembygdsförening och Lotsmuseum

Målning av Bystugan

5 07 2016

Sökes: Frivilliga målare
Bystugan behöver stålborstas, skrapas och målas utvändigt i sommar!
Bengt Palmbäck fixar färg och material som behövs. Byggnadsställning sätts upp under måndagen den 18 juli.
I första hand är det södra sidan som ska målas.
Du, som har möjlighet, gör en insats för vår gemensamma Bystuga!
Anmäl intresse till Torbjörn Modin, tel. 0761-884982 eller
mejl torbjorn.modin@gmail.com så snart som möjligt.

Välkomna till Lotsrodd på Husarö lördagen 30 juli 2016

28 06 2016

Välkomna till Lotsrodd på Husarö lördagen 30 juli
Äntligen är det dags för lotsrodd på Husarö igen! Härmed hälsas alla roddare till en spännande rodd i vattnen kring Husarö, en ö med historisk lotsanknytning. Rodden sker i samband med Husarödagen, en dag fylld med trevligheter; marknad , mara och musik.
Det blir tre klasser:

-Allmogerodd – Roddekor, sumpar, gamla träbåtar. Klädsel i gammal stil.
Roddtid ca 1 timme.
– Allmänrodd – Moderna roddbåtar. Roddtid ca 30 minuter.
– Allemansrodd – Ro i vad som helst. Bedömning av ekipage och
besättning är viktigare än roddresultatet.

Samling kl 10.30 vid Husarö lanthandel för roddarmöte, genomgång av runda, regler mm.
Årparad ca 10.55 från Husarö lanthandel till ångbåtsbryggan.
Start ca 11.15 vid Husarö ångbåtsbrygga.
Prisutdelning sker vid sjöbodarna efter genomförd rodd och därefter bjuds på förtäring vid Lotsmuseet
Startavgift 50 kr / deltagare i båten. Betalas på plats.
Förhandsanmälan till Gunilla Hall senast 20/7 antingen
via mail nilla2014@hotmail.se eller mobil 0708-486 502

Välkomna önskar Husarö Lots – och hembygdsförening

Musik I Bystugan

19 05 2016

Fullsatt i Bystugan i lördags 14 maj, när Joel Karlsson spelade, läste och sjöng om ”Blå dagar och osynliga nätter”. Stämningen var god och det serverades smörgåstårta , öl , vin och kaffe.

image1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangör: Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening

Kommande Aktiviteter

14 03 2016
Här kommer det lite information om kommande aktiviteter ute på Husarö.

-Bokbåten kommer till Husarö i år igen. den 26 april.

-Trubadurafton den 14 maj i Bystugan

-Jord och blomförsäljning under maj och juni

-Årsmöte 21 maj i Bystugan kl.14

-Grovsopor äger rum den 12 juni kl 09.00-12.00 med tillhörande loppis  samt att föreningen bjuder på fika.

-Gudstjänst kommer att äga rum den 10 juli kl 12.00 i lotsmuseet.

-Grovsopor äger rum den 27 augusti kl 14.30-17.00 med tillhörande loppis  samt att föreningen bjuder på fika.

Mera information om respektive aktivitet kommer att annonseras på hemsidan och ute på Husarö.

Några bilder från Lotsmuseets 25-årsjubileum den 19 juli

20 07 2015
20150719_13081020150719_13084820150719_13075220150719_130800
Det blev en lyckad tillställning. Båten Greta fanns på plats och den sjösattes under ledning av Bengt Palmbäck efter att ceremonin var avslutad.
Torbjörn inledde med att välkomna alla.
Johan Öhman hyllade sin far Åke, grundare av lotsmuseet.
Det bjöds på cider och chips till alla besökare som strömmade till.
Totalt kom ca 75st.
Husarö Lotsmuseum firar 25 år, söndag 19 juli !

13 07 2015

20140622_110354

 

 

 

 

Lotsmuseet på Husarö är unikt och grundades 1990 av Åke Öhman. Åke samlade under många år föremål för att bygga upp museet. De omfattande samlingarna beskriver såväl lotsningen som skärgårdslivets historia. Åke bedrev också omfattande forskning, bland annat i lotsningens historia. I år firar museet 25 – årsjubileum. Detta uppmärksammas med en speciell jubileumsdag.  Tid: 13.15.

Även ”Greta af Ljusterö” – den vackra  2-mastade långbåt, som Åke köpte för ca 10 år sedan, kommer att sjösättas och förevisas.

DSC_0063

Arrangör: Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening , HLHF.

Husarödagen den 25 juli 2015

13 07 2015
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Välkommen till Husarödagen lördagen den 25 juli mellan 11.00 och 13.00 med marknad vid ångbåtsbryggan, visning av lotsmuseet, Husarömaran mm.
Till  Husarömaran sker anmälan under förmiddagen samma dag.

Du, som vill ha ett eget bord för marknaden, kontakta Torbjörn Karlsson Epost: tubbekarlsson@gmail.com

Den 19 juli är sista dagen för att boka bord! (Vi i föreningen behöver sedan tiden för att planera hur många bord vi behöver och var det ska stå!)
Efter den 19 juli kommer mera information på denna hemsida.

Husarömaran

 • Kvartsmaran: 10.545 meter
 • Minimaran: 5.275 meter
 • Stavgång och gång: 5.275 meter
 • Knattemaran: 1.700 meter

Anmälan vid Bystugan kl 10-12.30

Uppvärmningsgympa          14.50

Knattemaran                         15.00

Uppvärmningsgympa          15.50

Kvarts- och minimaran samt gång/stavgång     16.00

Prisutdelning och lottning av priser                     17.10

Mera detaljer på anslag vid Bystugan!

Välkommen!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERADSC_0358